– Asiguram elaborarea analizei de risc la  securitate fizică potrivit Instructiunilor nr.9/2013, emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor,  publicate în Monitorul Oficial al  României nr.164 din  27.03.2013.

– Analiza de risc la  securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat  de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic,  măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Documentatia oferita de societate privind analiza de risc cuprinde:

 1. a) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
 2. b) Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;
 3. c) Documentele suport.

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

 1. a) nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
 2. b) amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi  cu impact asupra activitatii unitatii;
 1. c) cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
 2. d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;
 3. e) analizarea riscurilor identificate;
 4. f) estimarea riscurilor la securitatea fizica;
 5. g) stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi

implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;

 1. h) estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc

asumat;

 1. i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de  supraveghere  video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecano-fizică, precum şi alte măsuri.

Obiectivele realizării analizei riscurilor la securitatea fizică sunt:

– analiza/revizuirea spectrului de  ameninţări la adresa obiectivelor de mai sus , corelat cu nivelul de criminalitate local;

– evaluarea eficacităţii măsurilor de securitate existente şi identificarea eventualelor vulnerabilităţi,

– relevarea unor riscuri la securitatea fizică necunoscute până la momentul efectuării analizei, şi/sau  a riscurilor care s-au modificat si  au un nivel prea ridicat pentru a putea fi acceptate;

– evaluarea necesarului şi oportunităţilor de control al riscurilor şi de îmbunătăţire a măşurilor de

securitate existente;

– conformarea cu cerinţele HG  nr. 301/2012.